Dret Mercantil i Societari

El Dret Mercantil regula tot allò relacionat amb el comerç i l’empresa. En definitiva, regula els conflictes que pugui haver en les relacions comercials d’una empresa, ja sigui societat (Anònima, Limitada, Laboral, Col·lectiva, Cooperativa) o empresari individual (autònom, comunitat de béns).

 • Constitució, dissolució i liquidació de societats mercantils
 • Redacció d’Estatuts Socials
 • Fusió de societats
 • Operacions d’ampliació i reducció de capital
 • Redacció d’actes i certificacions de les societats i del seu òrgan d’administració
 • Assessorament a òrgans d’administració
 • Intervenció en conflictes societaris
 • Procediments concursals
 • Elaboració de contractes mercantils
 • Impugnació d’acords socials
 • Responsabilitat d’administradors
 • Dret Marítim
 • Actuacions davant el Registre Mercantil, Notaries i Administracions Públiques.