Dret Bancari

El Dret Bancari fa referència a aquella àrea del dret formada per el conjunt de normes relatives al funcionament i la bona pràctica de les entitats financeres amb els seus clients. És a dir, és la norma que regula i dictamina com han de procedir els bancs a l’hora de comercialitzar un producte o oferir un servei bancari a un client, ja sigui consumidor o usuari.

  • Preferents
  • Swaps hipoteca

  • Accions
  • Despeses hipotecàries