Dret Contenciós Administratiu

El Dret Administratiu s’encarrega de la regulació de l’Administració Pública i dels actes i disposicions dictades per la mateixa. Es tracta, doncs, de l’ordenament jurídic respecte la seva organització, els seus serveis i les relacions amb els ciutadans.
Relacions de les Administracions públiques (Comunitat Europea, Estat, Comunitats Autònomes, Províncies, Municipis, Col·legis Professionals, Càmeres de Comerç, etc.) amb els ciutadans en tots els àmbits de la vida: seguretat ciutadana, sanitat, ensenyament, urbanisme, medi ambient, tràfic, comunicacions, esports, cultura, comerç, indústria, turisme, sistema financer i tributari, etc.