Dret Civil

El Dret Civil és una de les branques més amplies del Dret. En aquest àmbit es fa front a la pràctica totalitat de les relacions jurídic-privades que componen el dia a dia de les persones a través d’actes, contractes i negocis que, a vegades sense saber-ho, celebrem gairebé minut a minut i que tenen una transcendència jurídica.

  • Redacció de contractes i assessorament sobre la seva interpretació
  • Reclamació de deutes
  • Incompliments contractuals o extracontractuals
  • Indemnitzacions de danys i perjudicis
  • Incompliments de sentencies
  • Desnonaments
  • Execucions hipotecaries
  • Testaments i herències
  • Responsabilitat contractual i extracontractual
  • Assessorament i mediació en operacions de lloguer i compravenda.