ASSESSORIA LABORAL

Aquest servei d’assessorament engloba les següents àrees:

 • Assessorament en matèria de contractació i Seguretat Social

 • Confecció de nòmines

 • Tramitació d’assegurances socials (elaboració i presentació dels documents de cotització TC1 i TC2)
 • Confecció de contractes de treball i comunicació al Servei Públic de Treball (SEPE)
 • Tramitació d’altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social
 • Comunicació de parts d’accidents
 • Elaboració de documents de quitança o liquidació
 • Redacció de cartes d’acomiadament i modificació substancial de les condicions de treball
 • Representació del client davant la TGSS, l’INSS i la Inspecció de Treball
 • Presentació i tramitació d’escrits i consultes davant la TGSS, l’INSS i la Inspecció de Treball.
 • Gestió d’aplaçaments