Dret Penal

El Dret Penal està integrat per un conjunt de normes jurídiques que regulen les circumstàncies que poden ser considerades delicte, així com les mesures punitives o de càstig com a conseqüència de la seva comissió.

 • Delictes econòmics: estafa, administració deslleial, apropiació indeguda, alçament de béns, impagament de pensions alimentaries, insolvències, corrupció en els negocis.
 • Delictes societaris
 • Delictes contra les relacions familiars, com per exemple violència domèstica i de gènere.
 • Delictes contra el patrimoni
 • Delictes contra la seguretat vial
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
 • Delictes contra els drets dels treballadors (com per exemple, accident laboral o condicions de treball il·legals)
 • Delictes relacionats amb les lesions, amenaces i coaccions
 • Delictes relacionats amb la salut pública: tràfic de drogues i estupefaents
 • Delictes contra l’Administració de Justícia, com per exemple, l’acusació i denúncies falses, i el fals testimoni.
 • Delictes relacionats amb l’urbanisme, medi ambient i blanqueig de capitals
 • Delictes contra l’Ordre Públic: resistència i desobediència a l’autoritat